Υπηρεσίες

Αυτό που κάνουμε

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Λογιστικές Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Για επιχειρήσεις

 • Ίδρυση εταιριών (μετά από φορολογικό σχεδιασμό και επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής)
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών
 • Τήρηση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων
 • Οργάνωση- επίβλεψη λογιστηρίων 
 • Μισθοδοσία
 • Τήρηση όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων σε εφορία, ΙΚΑ, Επ.Εργασίας, ΟΑΕΔ
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων
 • Μεταβολές, μετατροπές, διακοπές (εμπρόθεσμες & εκπρόθεσμες)
 • Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Λογιστικές Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Για επιχειρήσεις

 • Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων
 • Οργάνωση- επιβλεψη λογιστηρίων
 • Τήρηση όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων σε εφορία, ΙΚΑ, Επ.Εργασίας, ΟΑΕΔ
 • Μισθοδοσία
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων
 • Ίδρυση εταιριών (μετά από φορολογικό σχεδιασμό και επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής)
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών
 • Μεταβολής, μετατροπές, διακοπές,
 • Εκπρόθεσμες διακοπές
 • Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

Για ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Πόθεν Έσχες
 • Κάλυψη τεκμηρίων
 • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
 • Ρυθμίσεις
 • Επιδόματα
 • Μισθωτήρια – AIRBNB
 • Υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού

Για ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Πόθεν Έσχες
 • Κάλυψη τεκμηρίων
 • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
 • Ρυθμίσεις
 • Επιδόματα
 • Μισθωτήρια – AIRBNB
 • Υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών

 • Κοστολόγηση
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Προϋπολογισμός και αναφορές διοίκησης
 • Επιδοτήσεις – επενδυτικά προγράμματα
 • Αξιολόγηση υφιστάμενης λειτουργίας επιχείρησης
 • Οργάνωση εσωτερικών ελέγχων – ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Υπόδειξη βελτίωσης λειτουργίας
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Top Plan συμβουλευτική επιχειρήσεων

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών

 • Κοστολόγηση
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Προυπολογισμός και αναφορές διοίκησης
 • Επιδοτήσεις – επενδυτικά προγράμματα
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Αξιολόγηση υφιστάμενης λειτουργίας επιχείρησης
 • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Υπόδειξη βελτίωσης λειτουργίας
 • Οργάνωση εσωτερικών ελέγχων 
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υπηρεσίες Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Προώθηση και Διαφήμιση

 • Κατασκευή Iστοσελίδας
 • Διαφημίσεις Facebook
 • Διαφημίσεις Instagram
 • Διαφημίσεις Goolge
 • Διαφημίσεις YouTube
 • Social Media Management
 • Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας
 • S.E.O.
 • Συγγραφή SEO άρθρων
 • Μελέτες αποδοτικότητας ψηφιακών μέσων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός καμπάνιας Digital Marketing  

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Προώθηση και Διαφήμιση

 • Στρατηγικός σχεδιασμός καμπάνιας Digital Marketing
 • Κατασκευή Iστοσελίδας
 • Διαφημίσεις Facebook
 • Διαφημίσεις Instagram
 • Διαφημίσεις Goolge
 • Διαφημίσεις YouTube
 • Social Media Management
 • Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας
 • S.E.O.
 • Συγγραφή SEO άρθρων
 • Μελέτες αποδοτικότητας ψηφιακών μέσων
Δωρεάν Αξιολόγηση Αποδοτικότητας

Επικοινώνησε μαζί μας

Μπορούμε και το κάνουμε. Στην Top Plan μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις πλέον δύσκολες προκλήσεις. Με υπευθυνότητα και εχεμύθεια, τακτική και μεθοδικότητα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διαφορά. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας και τις προσφορές μας.

4.7/5 - (12 votes)